Regnskap


Vi tilbyr nettbasert bokføring og MVA-rapportering. Tilgang til oppdaterte web-rapporter.

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør KE Regnskap til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring. Vi i KE Regnskap holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

Vi benytter Visma eAccounting – moderne og effektive arbeidsverktøy - med individuell tilpasning samt mulighet til å fakturere selv og godkjenne betalinger fra så vel PC som nettbrett og mobil.

Vi gir deg opplæring vedrørende rutiner og bilagshåndtering for å få en mest mulig effektiv samarbeid

Vi fører regnskapet ditt helt frem til og med årsoppgjør. I tillegg til løpende regnskapsføring, foretar vi avstemminger, periodiseringer og momsoppgjør. Ved hver periodeavslutning får du tilsendt en perioderapport med kommentarer. Vi påtar oss fullt ansvar for rapportering av merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift.


Regnskap Norge Medlem

KE Regnskap AS - Autorisert Regnskapsførerselskap (ARS)