Lønn


Vi administrerer lønn med automatisk A-melding rapportering i AltInn.

Lønn er både komplisert og spennende. KE Regnskap kan lønn. Vi sørger for at dine ansatte får lønn til rett tid og at all lønnsrapportering foregår innenfor de krav som stilles av myndighetene.

Vi hjelper deg med.:

  • Innsending av A-melding (A-Ordningen)
  • Sykemeldinger, permitteringer, oppsigelser og øvrige NAV-saker
  • Oppfølging av Obligatorisk Tjenestepensjon

Vi sender passordbeskyttede lønnsslipp på epost til dine medarbeidere.


Regnskap Norge Medlem

KE Regnskap AS - Autorisert Regnskapsførerselskap (ARS)